Hoppa till innehåll

Om oss

Kooperativet Eko Teck i Kramfors är ett arbetsintegrerande socialt företag!

Detta innebär att företaget ägs av oss anställda och att vi återinvesterar vinsten i företaget. Vår målsättning är att skapa meningsfulla arbeten för personer med funktionsvariationer. Eko Teck erbjuder sina tjänster både till privata kunder och företag. Det som är utmärkande för de sociala företagen är att de också har en annan affärsidé, nämligen att sälja rehabilitering, arbetsträning och sysselsättningsverksamhet till offentlig sektor.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor och tjänster. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. De har alltså alltid minst två affärsidéer. Följande villkor gäller också:

  • De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • De återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
  • De kan sälja till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.
  • De tillhandahåller tjänsterna arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera till Arbetsförmedlingen, kommuner och andra offentliga aktörer, och får ersättning för detta.

Monica Nordenberg och Birgitta Sewerin

År 2017 tilldelades Eko Teck ett pris för årets kooperativ i Västernorrland.
Utmärkelsen Årets kooperativ i Sverige är ett pris som arbetsgivarföreningen KFO och Coompanion står bakom. Det går alltid till ett kooperativt företag som är särskilt bra på att skapa medlemsnytta, påverka sin omvärld positivt socialt och/eller miljömässigt och dessutom visar en stark utveckling.

Styrelse:
Ordförande Conny Eriksson, Monica Nordenberg, Carina Juhlin, Svante Stattin, Hans Hedlund.

Vill du veta mer om arbetsintegrerande sociala företag, besök gärna Sofisam!

Om en olycka skulle vara framme är vi noga med att ha en försäkring som täcker eventuella skador. Så klart är alla våra anställda också fullt försäkrade, både under arbetstid och till och från arbetet.