OM EKO TECK

Kooperativet Eko Teck i Kramfors är ett arbetsintegrerande socialt företag!

Detta innebär att företaget ägs av oss anställda och att vi återinvesterar vinsten i företaget. Vår målsättning är att skapa meningsfulla arbeten för personer med funktionsnedsättningar.

Eko-Teck erbjuder sina tjänster både till privata kunder och företag.

Det som är utmärkande för de sociala företagen är att de också har en annan affärside, nämligen att sälja rehabilitering, arbetsträning och sysselsättningsverksamhet till offentlig sektor.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor och tjänster. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. De har alltså alltid minst två affärsidéer. Följande villkor gäller också:

  • De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • De återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
  • De kan sälja till offentlig verksamhet men är alltid organisatoriskt fristående, det vill säga drivs i form av ett eget företag och ägs aldrig av exempelvis en kommun.
  • De tillhandahåller tjänsterna arbetsträning, sysselsättning, praktik, rehabilitering med mera till Arbetsförmedlingen, kommuner och andra offentliga aktörer, och får ersättning för detta.
Årets kooperativ 2017!

Vill du veta mer om arbetsintegrerande sociala företag, besök gärna Sofisam!

Styrelse:

Maria Persson, Carina Juhlin, Peter Hollbrink, Birgitta Sewerin och ordförande Conny Eriksson. Saknas på bilden gör Lord Johansson.