Länkar

Om RUT-avdrag

Skatteverket 

Sociala företag

Coompanion Västernorrland Ekonomisk förening som informerar, rådgiver och utbildar om kooperativt och socialt företagande i Västernorrlands län.

Skoopi Intresseorganisation för sociala företag.

Sofisam  Handbok för samarbete med sociala företag.

Pust  Partnerskapet för utveckling av sociala företag.