Yttre allservice

Utomhusservice

Gräsklippning

Trimning

Krattning

Häckklippning

Snöskottning

Sandning

Nedtagning av träd

Röjning av sly

Transporter/bortforslingar

Många av Eko Tecks tjänster är hushållsnära vilket ger möjlighet till skattereduktion enligt regler från Skatteverket.